ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն

Կառուցվածք

Վահան Դավթյան

Պետ

(+374 11) 818-548
vahan.davtyan@mnp.am

Արտյոմ Մխիթարյան

Պետի տեղակալ

(+374 11) 818-546
artyom.mkhitaryan@mnp.am

Խաչիկ Հարությունյան

Պետի տեղակալ

(+374 11) 818-544
khachik.harutyunyan@mnp.am

Ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժին

Ջրային ռեսուրսների կադաստրի վարման և մոնիտորինգի բաժին

Ջրավազանային պլանավորման կառավարման բաժին

Ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժիններ
  • Հյուսիսային